Aktivoivassa koulutuksessa...

  • Itsenäinen työskentely valmennuspäivien välissä on tärkeää, koska valmennuspäiviä on vähän
  • Itsenäinen työskentely sisältää:
  1. Aktivoivat tehtävät jotka auttavat sinua tutkinnon suorittamisessa ja joiden avulla opit
  2. Oppimisympäristössä olevat opiskeluaineistot

Aktivoiva koulutus edellyttää opiskelijoilta itsenäistä ja aikuismaista työskentelytapaa. Tähän kuuluu avun pyytäminen ja kysyminen Tommilta, jos jokin asia tuntuu vaikealta tai sekavalta.


Viimeksi muutettu: Saturday, 6. Julyta 2019, 12:17